Kjære nye kormedlem 

Velkommen skal du være.

 I Stovner Bydelskor legger vi vekt på å være et hyggelig kor, et hyggelig sted å være. Men for at vi skal fungere godt, må vi ha noen retningslinjer.

 Øvinger

Vi øver annenhver tirsdag kl. 19-21. I tillegg møtes vi en halv time tidligere for separate stemmeøvelser (sopraner, alter og herrestemmene).

2 tirsdager i løpet av hvert semester (samme tirsdag som øving) har vi noe vi kaller «sosialkor» - dvs. at vi synger et halvtimes program på et av sykehjemmene i området. Da har vi oppmøte på det aktuelle sykehjemmet kl. 18.00 for oppvarming og har en liten minikonsert kl. 18.30-19.00. På disse kveldene starter jo øvelsen nødvendigvis litt senere, dvs. kl. 19.30 til 21.30.

 Hvert semester jobber vi fram mot en konsert: julekonsert i Fossum kirke (1. eller 2. søndag i advent) og kortreff og/eller konsert på våren. Hvis vi får invitasjoner fra andre kor el.l. deltar vi gjerne på dette om det er planlagt i tide.

 Korsang må betraktes som et lagspill,

 og det er svært viktig at alle møter på alle øvinger og konserter. Vi er veldig sårbare hvis fraværet er stort. Det er også viktig at vi klarer å gjennomføre de lokale opptredene, ettersom det er disse som ligger til grunn for at vi kan søke om litt økonomisk støtte fra Bydelsadministrasjonen, i tillegg til at det er hyggelige ting å gjøre, selvsagt.

 Hjemmeside og «dropbox»

 Hvis du av en viktig grunn være borte, meld fra til din stemmefører. Hvem dette er kan du se på hjemmesiden vår; www.stovnerbydelskor.org. Her vil du også finne plan for hvert semester og annen nødvendig informasjon. Det er lurt å følge med på denne siden før hver øving. Mange er også å treffe på Face Book, men husk at dette er ikke det offisielle stedet for informasjon hverken den ene eller andre veien.

Nye noter blir lagt fram på øvingene, men du kan også skrive ut selv fra «dropbox». Der blir alle sanger lagt ut med noter og lydfiler, du må bare sørge for at vi har e-postadressen din. Du finner din egen stemme: sopran, alt eller herrestemme (tenor og bass er slått sammen fordi vi har så få mannlige medlemmer) og alle stemmene sammen som lydfiler. Disse er ment som øvingsfiler som vi øver med hjemme, i bilen eller hvor det måtte passe i mellom fellesøvingene. Dirigenten vår setter stor pris på om vi tar oss litt tid til dette.

 Kordrakt

 Til «offisielle» konserter (ikke sosialkor) brukes sort antrekk som vi «pynter» med ulike farger: rødt til jul, ellers blir fargen bestemt før hver enkelt anledning. Dette skal du også kunne finne på hjemmesiden vår. Som «pynt» menes f.eks. øreringer, halskjeder, en blomst, skjerf, slips, etc.

  Kontingent

 For tiden betaler vi kr. 1200,- pr. år i kontingent. Dette betales vanligvis i samlet sum én gang pr.år. Tidsfrist vil bli gitt for hver gang.

 Generalforsamling

 Generalforsamling blir f.o.m. 2017 avholdt i januar/februar.

Andre aktiviteter

 I tillegg til de nevnte konsertene, har vi gjerne et helgeseminar på høsten, kanskje et lørdagsseminar i vårsemesteret, av og til en tur på våren. Hvis du har forslag til andre aktiviteter, tar vi gjerne i mot.

 Så håper vi til slutt at du vil trives med oss, og at du vil oppleve at sangen gir energi i hverdagen.

 

 Med hjertelig hilsen fra

 Styret.