Velkommen til litt orientering om hva  vi i styret har i tankene for koret:

Jubileumstur
Det ble for få deltakere til at vi ble et kor. Styret jobber med alternativer.