Stovner bydelskor våren 2018

Første øvelse 26. april 1993 - Øvelser tirsdager kl.19-21


Her er det nye eget repertoaret:
34 Skal gamalt venskap, 35 Per Spelmann, 36 Pål sine høner, 73 Edelweiss,  155 Bind deg ein blomekrans. 162 Dans, dans med oss

Her er fellessanger:
156 Jesu, meine Freude, 157 Deep River, 158 Uti vår hage, 159 Jesus bleibet meine Freude, 160 Poor man Lazrus, 161 Sommarpsalm.


Hold av dager til våren 2018:

9/1   øvelse kl. 19-21

23/1   stemmevise kl. 1830   øvelse kl. 19-21

6/2          (årsmøte) kl. 19   øvelse ca. 20-2130

20/2        stemmevise kl. 1830  øvelse kl. 19-21

6/3           stemmevise kl.1830   øvelse kl. 19-21

20/3       (sos.kor) fremmøte kl. 1800  øvelse 1930-2130

3/4            stemmevise kl. 1830      øvelse kl. 19-21

7/4    Seminar i Fossum kirke kl. 11-16,  mer info kommer.

17/4        (sos.kor) fremmøte kl. 18   øvelse kl. 1930-2130

3/5          Det gikk ikke å ha EXTRA ØVELSE  før reisen. Vi får ta det på bussen

10-13/5  tur til Korfestival på Bornholm.


15/5       stemmevise kl. 1830 øvelse kl 19-21

29/5       avslutning  kl. 19-21


Følg med på nettsiden vår: www.stovnerbydelskor.org og FACEBOOK

Korets vedtekter om sangerens ansvar:
* Medlemskap i Stovner bydelskor innebærer en forpliktelse til å delta ved samtlige øvelser og opptredener.
* Gyldig fravær er sykdom, helt nødvendig tilstedeværelse et annet sted, eller annen tvingende grunn..
* Fravær meldes tidligst mulig til stemmefører: