Stovner bydelskor våren 2018

Første øvelse 26. april 1993 - Øvelser tirsdager kl.19-21


Her er det nye eget repertoaret:
34 Skal gamalt venskap, 35 Per Spelmann, 36 Pål sine høner, 73 Edelweiss,  155 Bind deg ein blomekrans. 162 Dans, dans med oss

Her er fellessanger:
156 Jesu, meine Freude, 157 Deep River, 158 Uti vår hage, 159 Jesus bleibet meine Freude, 160 Sommarpsalm, 161 Poor man Lazrus, 

Rekkefølge sanger på Romsås Sykehjem155 Bind deg ein blomekrans, 32 Danse mot vår, 143 I skovens dybe, 33 Menuett i mai, 149 Canon of peace, 35 Per Spelmann, 36 Pål sine høner, 73 Edelweiss, 162 Dans med oss, 34 Gamal venskap, Ha de bra.

Hold av dager til våren 2018:

9/1    øvelse kl. 19-21

23/1    stemmevise kl. 1830   øvelse kl. 19-21

6/2        (årsmøte) kl. 19   øvelse ca. 20-2130

20/2       stemmevise kl. 1830  øvelse kl. 19-21

6/3          stemmevise kl.1830   øvelse kl. 19-21

20/3       Romsås sykehjem. Fremmøte kl. 1800  øvelse 1930-2130  - Så håper vi at vi blir fulltallige!

3/4            stemmevise kl. 1830      øvelse kl. 19-21

7/4   Seminar i Fossum kirke kl. 11-16. Ta med matpakke.  Alle vårens sanger (også dem vi skal synge på Stovnerskogen).  

    En øl etterpå hvis du har tid og lyst?

17/4        Stovnerskogen sykehjem.  Fremmøte kl. 18   øvelse kl. 1930-2130   La oss gå for et fulltallig kor! 
           (Samme sanger  som på Romsås, samme rekkefølge)

7/5         NB :  Ny dag for ekstraøvelse kl. 19-21 (+ stemmevise kl. 18.30)


10-13/5  tur til Korfestival på Bornholm.  Kordrakt.  Til pynt velger du din egen farge. Husk at vi også skal synge ute

15/5       øvelse kl 19-21 utgår

29/5       Ekstraordinært årsmøte  kl. 19 og eventuelt avslutning  etterpå


Følg med på nettsiden vår: www.stovnerbydelskor.org og FACEBOOK

Korets vedtekter om sangerens ansvar:
* Medlemskap i Stovner bydelskor innebærer en forpliktelse til å delta ved samtlige øvelser og opptredener.
* Gyldig fravær er sykdom, helt nødvendig tilstedeværelse et annet sted, eller annen tvingende grunn..
* Fravær meldes tidligst mulig til stemmefører: