Stovner bydelskor våren 2018

Første øvelse 26. april 1993 - Øvelser tirsdager kl.19-21

Ta med noter til:
18 Inni mitt hode, 32 Danse mot vår, 73 Edelweiss, 88 Fredsvise, 98 Vårsøg, 101 Gabriellas sang, 122 På stranden, 134 I det strøk, 136 Har en drøm,           137 I dreamed a dream, 138 Flickan i Havanna, 140 What I did for love, 141 I love a piano og 149 Canon of Peace.


Hold av dager til våren 2018:

9/1   øvelse kl. 19-21

23/1   stemmevise kl. 1830   øvelse kl. 19-21

6/2          (årsmøte) kl. 19   øvelse ca. 20-2130

20/2        stemmevise kl. 1830  øvelse kl. 19-21

6/3           stemmevise kl.1830   øvelse kl. 19-21

20/3       (sos.kor) fremmøte kl. 1800  øvelse 1930-2130

3/4            stemmevise kl. 1830      øvelse kl. 19-21

17/4        (sos.kor) fremmøte kl. 18   øvelse kl. 1930-2130

15/5        stemmevise kl. 1830 øvelse kl 19-21

10-13/5  mulig tur til Korfestival på Bornholm.

29/5       avslutning  kl. 19-21


Følg med på nettsiden vår: www.stovnerbydelskor.org og FACEBOOK

Korets vedtekter om sangerens ansvar:
* Medlemskap i Stovner bydelskor innebærer en forpliktelse til å delta ved samtlige øvelser og opptredener.
* Gyldig fravær er sykdom, helt nødvendig tilstedeværelse et annet sted, eller annen tvingende grunn..
* Fravær meldes tidligst mulig til stemmefører: