Stovner bydelskor høsten 2017

Første øvelse 26. april 1993 - Øvelser tirsdager kl.19-21


Hold av dager til våren 2018:

9/1   øvelse kl. 19-21

23/1   stemmevise kl. 1830   øvelse kl. 19-21

6/2          (årsmøte) kl. 19   øvelse ca. 20-2130

20/2        stemmevise kl. 1830  øvelse kl. 19-21

6/3           stemmevise kl.1830   øvelse kl. 19-21

20/3       (sos.kor) fremmøte kl. 1800  øvelse 1930-2130

3/4            stemmevise kl. 1830      øvelse kl. 19-21

17/4        (sos.kor) fremmøte kl. 18   øvelse kl. 1930-2130

15/5        stemmevise kl. 1830 øvelse kl 19-21

18-23/5 er avlyst da det ble for få, hold abv dagene til alternative arrangementer.

29/5       avslutning  kl. 19-21


Følg med på nettsiden vår: www.stovnerbydelskor.org og FACEBOOK

Korets vedtekter om sangerens ansvar:
* Medlemskap i Stovner bydelskor innebærer en forpliktelse til å delta ved samtlige øvelser og opptredener.
* Gyldig fravær er sykdom, helt nødvendig tilstedeværelse et annet sted, eller annen tvingende grunn..
* Fravær meldes tidligst mulig til stemmefører: