Velkommen til vår hjemmeside.

I dag forsøkte vi å finne a cappella sanger vi kan bruke på Bornholm. Det må det fortsatt jobbes med det, men jeg har oppdatert aktuelle sanger på Aktiviteter.

Det planlegges fortsatt  tur til Bornholm den 10-13.mai. Buss til Ystad og ferge over. 23 sangere blir med. Det har medført at vi måtte kaste om på vårens program/repertoar og ny ligger på aktivitetssiden. Dere får beskjed fra Randi om betaling av reisen og kontingent. (se info. om Bornholm)

Ny kontingent ble vedtatt på årsmøtet: kr. 1400,-.  Pga reisen til Bornholm er betalingsfristen litt utsatt, dvs. til 20. april.

Da det ikke var mulig å få valgt en styreleder på møtet, fungerer styret nå bare med midlertidig fullmakt for at aktiviteten ikke skal stoppe. Dette vil på sikt begrenser korets muligheter, så vi må få på plass en styreleder raskt, ved et ekstraordinært medlemsmøte.

Filer blir fortløpende lagt på dropbox.


Så er vi invitert til å delta i prosjektkor med Oslo Seniorkor.
Se invitasjon i menyen.

Øvingsfiler ligger på dropbox.

Meld fra om du synes det er noe rart på din stemme, kanskje er det jeg som har lagt inn feil. 

 https://www.facebook.com/groups/108433369182727/

Oppdatert 28.02.2018