Velkommen til vår hjemmeside.

Ny versjon av 73 Edelweiss er lagt på DropBox. Nå trestemt slik at dessverre må alter og baryton lære ny versjon.

Da blir det tur til Bornholm 10.-13. mai. Buss til Ystad og ferge over. 24 sangere blir med.


Så er vi igang og det var hyggelig å se dere igjen.

Det er leit at så mange ikke kunne stille opp, særlig sett i lys av at vi bare øver hver 14. dag. Mye informasjon blir gitt, og den må vi bruke tid på også neste gang. Vi er sårbare sånn. Det er ikke helt fastlagt hvilke sanger som det blir i våres, men ta med de som ligger på lista. Nye noter vil erstatte de gamle når det er klart. Dette er de vi fikk gjennomgått og her er noen tips til dere som ikke var der:

32 Danse mot vår fikk vi sunget, syng mykt og flytende, og det gjelder gutta også. Og Anna har pianosolo de 2 første linjene i rep. av refreng siste gang. 
137 I dreamed a dream, der er er rytmen veldig viktig.
138 Flickan i Havanna. Anna spiller 2xintro i oppstart, 1xmellom vers og så repeterer vi siste refreng.
141 I love a piano, sats på første tone.
149 Conon of peace LEGATO ikke fellespust,
152 Hurra for deg. 

Det var det vi rakk, øv flittig.

Husk å sende inn forslag til årsmøtet om du har noen.......Øvelsesfiler på dropbox.

Meld fra om du synes det er noe rart på din stemme, kanskje er det jeg som har lagt inn feil. 

 https://www.facebook.com/groups/108433369182727/

Oppdatert 15.01.2018